1. 古诗词大全

关于思乡的诗词句

共收录了162首思乡诗词
 • 作者:黄庭坚 朝代:宋代

  对朝云叆叇,暮雨霏微,乱峰相倚。巫峡高唐,锁楚宫朱翠。画戟移春,靓妆迎马,向一川都会。万里投荒,一身吊影,成何欢意。
  尽道黔南,去天尺五,望极神州,万里烟水。尊酒公堂,有中朝佳士。荔颊红深,麝脐香满,醉舞裀歌袂。杜宇声声,催人到晓,不如归是。

  duì cháo yún ài dài ,mù yǔ fēi wēi ,luàn fēng xiàng yǐ 。wū xiá gāo táng ,suǒ chǔ gōng zhū cuì 。huà jǐ yí chūn ,liàng zhuāng yíng mǎ ,xiàng yī chuān dōu huì 。wàn lǐ tóu huāng ,yī shēn diào yǐng ,chéng hé huān yì 。
  jìn dào qián nán ,qù tiān chǐ wǔ ,wàng jí shén zhōu ,wàn lǐ yān shuǐ 。zūn jiǔ gōng táng ,yǒu zhōng cháo jiā shì 。lì jiá hóng shēn ,shè qí xiāng mǎn ,zuì wǔ yīn gē mèi 。dù yǔ shēng shēng ,cuī rén dào xiǎo ,bú rú guī shì 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  紫骝行且嘶,双翻碧玉蹄。
  临流不肯渡,似惜锦障泥。
  白雪关山远,黄云海戍迷。
  挥鞭万里去,安得念春闺。

  zǐ liú háng qiě sī ,shuāng fān bì yù tí 。
  lín liú bú kěn dù ,sì xī jǐn zhàng ní 。
  bái xuě guān shān yuǎn ,huáng yún hǎi shù mí 。
  huī biān wàn lǐ qù ,ān dé niàn chūn guī 。

 • 作者:张淑芳 朝代:宋代

  墨痕香,红蜡泪。点点愁人离思。桐叶落,蓼花残。雁声天外寒。
  五云岭,九溪坞。待到秋来更苦。风淅淅,水淙淙。不教蓬径通。

  mò hén xiāng ,hóng là lèi 。diǎn diǎn chóu rén lí sī 。tóng yè luò ,liǎo huā cán 。yàn shēng tiān wài hán 。
  wǔ yún lǐng ,jiǔ xī wù 。dài dào qiū lái gèng kǔ 。fēng xī xī ,shuǐ cóng cóng 。bú jiāo péng jìng tōng 。

 • 作者:王褒 朝代:南北朝

  秋风吹木叶,还似洞庭波。
  常山临代郡,亭障绕黄河。
  心悲异方乐,肠断陇头歌。
  薄暮临征马,失道北山阿。

  qiū fēng chuī mù yè ,hái sì dòng tíng bō 。
  cháng shān lín dài jun4 ,tíng zhàng rào huáng hé 。
  xīn bēi yì fāng lè ,cháng duàn lǒng tóu gē 。
  báo mù lín zhēng mǎ ,shī dào běi shān ā 。

 • 作者:郑谷 朝代:唐代

  暖戏烟芜锦翼齐,品流应得近山鸡。
  雨昏青草湖边过,花落黄陵庙里啼。
  游子乍闻征袖湿,佳人才唱翠眉低。
  相呼相应湘江阔,苦竹丛深日向西。

  nuǎn xì yān wú jǐn yì qí ,pǐn liú yīng dé jìn shān jī 。
  yǔ hūn qīng cǎo hú biān guò ,huā luò huáng líng miào lǐ tí 。
  yóu zǐ zhà wén zhēng xiù shī ,jiā rén cái chàng cuì méi dī 。
  xiàng hū xiàng yīng xiāng jiāng kuò ,kǔ zhú cóng shēn rì xiàng xī 。

 • 作者:李清照 朝代:宋代

  窗前谁种芭蕉树,阴满中庭。阴满中庭。叶叶心心,舒卷有馀清。(馀 一作:情)
  伤心枕上三更雨,点滴霖霪。点滴霖霪。愁损北人,不惯起来听。

  chuāng qián shuí zhǒng bā jiāo shù ,yīn mǎn zhōng tíng 。yīn mǎn zhōng tíng 。yè yè xīn xīn ,shū juàn yǒu yú qīng 。(yú qīng yī zuò :qíng )
  shāng xīn zhěn shàng sān gèng yǔ ,diǎn dī lín yín 。diǎn dī lín yín 。chóu sǔn běi rén ,bú guàn qǐ lái tīng 。

 • 作者:王翰 朝代:唐代

  葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。
  醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?
  秦中花鸟已应阑,塞外风沙犹自寒。
  夜听胡笳折杨柳,教人意气忆长安。

  pú táo měi jiǔ yè guāng bēi ,yù yǐn pí pá mǎ shàng cuī 。
  zuì wò shā chǎng jun1 mò xiào ,gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí ?
  qín zhōng huā niǎo yǐ yīng lán ,sāi wài fēng shā yóu zì hán 。
  yè tīng hú jiā shé yáng liǔ ,jiāo rén yì qì yì zhǎng ān 。

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  呜轧江楼角一声,微阳潋潋落寒汀。
  不用凭栏苦回首,故乡七十五长亭。

  wū zhá jiāng lóu jiǎo yī shēng ,wēi yáng liàn liàn luò hán tīng 。
  bú yòng píng lán kǔ huí shǒu ,gù xiāng qī shí wǔ zhǎng tíng 。

 • 作者:纳兰性德 朝代:清代

  问君何事轻离别,一年能几团圞月。
  杨柳乍如丝,故园春尽时。
  春归归不得,两桨松花隔。
  旧事逐寒朝,啼鹃恨未消。

  wèn jun1 hé shì qīng lí bié ,yī nián néng jǐ tuán luán yuè 。
  yáng liǔ zhà rú sī ,gù yuán chūn jìn shí 。
  chūn guī guī bú dé ,liǎng jiǎng sōng huā gé 。
  jiù shì zhú hán cháo ,tí juān hèn wèi xiāo 。

 • 作者:戎昱 朝代:唐代

  坐到三更尽,归仍万里赊。
  雪声偏傍竹,寒梦不离家。
  晓角分残漏,孤灯落碎花。
  二年随骠骑,辛苦向天涯。

  zuò dào sān gèng jìn ,guī réng wàn lǐ shē 。
  xuě shēng piān bàng zhú ,hán mèng bú lí jiā 。
  xiǎo jiǎo fèn cán lòu ,gū dēng luò suì huā 。
  èr nián suí biāo qí ,xīn kǔ xiàng tiān yá 。

 • 作者:岑参 朝代:唐代

  岸雨过城头,黄鹂上戍楼。
  塞花飘客泪,边柳挂乡愁。
  白发悲明镜,青春换敝裘。
  君从万里使,闻已到瓜州。

  àn yǔ guò chéng tóu ,huáng lí shàng shù lóu 。
  sāi huā piāo kè lèi ,biān liǔ guà xiāng chóu 。
  bái fā bēi míng jìng ,qīng chūn huàn bì qiú 。
  jun1 cóng wàn lǐ shǐ ,wén yǐ dào guā zhōu 。

 • 作者:卢纶 朝代:唐代

  东风吹雨过青山,却望千门草色闲。
  家在梦中何日到,春生江上几人还?(春生 一作:春来)
  川原缭绕浮云外,宫阙参差落照间。
  谁念为儒逢世难,独将衰鬓客秦关。

  dōng fēng chuī yǔ guò qīng shān ,què wàng qiān mén cǎo sè xián 。
  jiā zài mèng zhōng hé rì dào ,chūn shēng jiāng shàng jǐ rén hái ?(chūn shēng yī zuò :chūn lái )
  chuān yuán liáo rào fú yún wài ,gōng què cān chà luò zhào jiān 。
  shuí niàn wéi rú féng shì nán ,dú jiāng shuāi bìn kè qín guān 。

 • 作者:韦应物 朝代:唐代

  故园渺何处,归思方悠哉。
  淮南秋雨夜,高斋闻雁来。

  gù yuán miǎo hé chù ,guī sī fāng yōu zāi 。
  huái nán qiū yǔ yè ,gāo zhāi wén yàn lái 。

 • 作者:戴叔伦 朝代:唐代

  松下茅亭五月凉,汀沙云树晚苍苍。
  行人无限秋风思,隔水青山似故乡。

  sōng xià máo tíng wǔ yuè liáng ,tīng shā yún shù wǎn cāng cāng 。
  háng rén wú xiàn qiū fēng sī ,gé shuǐ qīng shān sì gù xiāng 。

 • 作者:武元衡 朝代:唐代

  杨柳阴阴细雨晴,残花落尽见流莺。
  春风一夜吹乡梦,又逐春风到洛城。

  yáng liǔ yīn yīn xì yǔ qíng ,cán huā luò jìn jiàn liú yīng 。
  chūn fēng yī yè chuī xiāng mèng ,yòu zhú chūn fēng dào luò chéng 。

 • 作者:李爽 朝代:先秦

  芳树千株发,摇荡三阳时。
  气软来风易,枝繁度鸟迟。
  春至花如锦,夏近叶成帷。
  欲寄边城客,路远谁能持。

  fāng shù qiān zhū fā ,yáo dàng sān yáng shí 。
  qì ruǎn lái fēng yì ,zhī fán dù niǎo chí 。
  chūn zhì huā rú jǐn ,xià jìn yè chéng wéi 。
  yù jì biān chéng kè ,lù yuǎn shuí néng chí 。

 • 作者:杜荀鹤 朝代:唐代

  君到姑苏见,人家尽枕河。
  古宫闲地少,水港小桥多。(水港 一作:水巷)
  夜市卖菱藕,春船载绮罗。
  遥知未眠月,乡思在渔歌。

  jun1 dào gū sū jiàn ,rén jiā jìn zhěn hé 。
  gǔ gōng xián dì shǎo ,shuǐ gǎng xiǎo qiáo duō 。(shuǐ gǎng yī zuò :shuǐ xiàng )
  yè shì mài líng ǒu ,chūn chuán zǎi qǐ luó 。
  yáo zhī wèi mián yuè ,xiāng sī zài yú gē 。

 • 作者:权德舆 朝代:唐代

  扣舷不能寐,浩露清衣襟。
  弥伤孤舟夜,远结万里心。
  幽兴惜瑶草,素怀寄鸣琴。
  三奏月初上,寂寥寒江深。

  kòu xián bú néng mèi ,hào lù qīng yī jīn 。
  mí shāng gū zhōu yè ,yuǎn jié wàn lǐ xīn 。
  yōu xìng xī yáo cǎo ,sù huái jì míng qín 。
  sān zòu yuè chū shàng ,jì liáo hán jiāng shēn 。

 • 作者:曾几 朝代:宋代

  年年岁岁望中秋,岁岁年年雾雨愁。
  凉月风光三夜好,老夫怀抱一生休。
  明时谅费银河洗,缺处应须玉斧修。
  京洛胡尘满人眼,不知能似浙江不。

  nián nián suì suì wàng zhōng qiū ,suì suì nián nián wù yǔ chóu 。
  liáng yuè fēng guāng sān yè hǎo ,lǎo fū huái bào yī shēng xiū 。
  míng shí liàng fèi yín hé xǐ ,quē chù yīng xū yù fǔ xiū 。
  jīng luò hú chén mǎn rén yǎn ,bú zhī néng sì zhè jiāng bú 。

 • 作者:李白 朝代:唐代

  汉水临襄阳,花开大堤暖。
  佳期大堤下,泪向南云满。
  春风无复情,吹我梦魂散。
  不见眼中人,天长音信断。

  hàn shuǐ lín xiāng yáng ,huā kāi dà dī nuǎn 。
  jiā qī dà dī xià ,lèi xiàng nán yún mǎn 。
  chūn fēng wú fù qíng ,chuī wǒ mèng hún sàn 。
  bú jiàn yǎn zhōng rén ,tiān zhǎng yīn xìn duàn 。