1. 古诗词大全

小学文言文大全|翻译|鉴赏

共收录了34首小学文言文诗词
 • 作者:佚名 朝代:先秦

   又北二百里,曰发鸠之山,其上多柘木,有鸟焉,其状如乌,文首,白喙,赤足,名曰:“精卫”,其鸣自詨。是炎帝之少女,名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙于东海。漳水出焉,东流注于河。

   yòu běi èr bǎi lǐ ,yuē fā jiū zhī shān ,qí shàng duō zhè mù ,yǒu niǎo yān ,qí zhuàng rú wū ,wén shǒu ,bái huì ,chì zú ,míng yuē :“jīng wèi ”,qí míng zì xiào 。shì yán dì zhī shǎo nǚ ,míng yuē nǚ wá 。nǚ wá yóu yú dōng hǎi ,nì ér bú fǎn ,gù wéi jīng wèi ,cháng xián xī shān zhī mù shí ,yǐ yīn yú dōng hǎi 。zhāng shuǐ chū yān ,dōng liú zhù yú hé 。

 • 作者:乐钧 朝代:清代

   某恶鼠,破家求良猫。厌以腥膏,眠以毡罽。猫既饱且安,率不食鼠,甚者与鼠游戏,鼠以故益暴。某恐,遂不复蓄猫,以为天下无良猫也。是无猫邪,是不会蓄猫也。

   mǒu è shǔ ,pò jiā qiú liáng māo 。yàn yǐ xīng gāo ,mián yǐ zhān jì 。māo jì bǎo qiě ān ,lǜ bú shí shǔ ,shèn zhě yǔ shǔ yóu xì ,shǔ yǐ gù yì bào 。mǒu kǒng ,suí bú fù xù māo ,yǐ wéi tiān xià wú liáng māo yě 。shì wú māo xié ,shì bú huì xù māo yě 。

 • 作者:佚名 朝代:先秦

   伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。

   bó yá shàn gǔ qín ,zhōng zǐ qī shàn tīng 。bó yá gǔ qín ,zhì zài gāo shān ,zhōng zǐ qī yuē :“shàn zāi ,é é xī ruò tài shān !”zhì zài liú shuǐ ,zhōng zǐ qī yuē :“shàn zāi ,yáng yáng xī ruò jiāng hé !”bó yá suǒ niàn ,zhōng zǐ qī bì dé zhī 。zǐ qī sǐ ,bó yá wèi shì zài wú zhī yīn ,nǎi pò qín jué xián ,zhōng shēn bú fù gǔ 。

 • 作者:刘义庆 朝代:南北朝

  梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨梅。孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

  liáng guó yáng shì zǐ jiǔ suì ,shèn cōng huì 。kǒng jun1 píng yì qí fù ,fù bú zài ,nǎi hū ér chū 。wéi shè guǒ ,guǒ yǒu yáng méi 。kǒng zhǐ yǐ shì ér yuē :“cǐ shì jun1 jiā guǒ 。”ér yīng shēng dá yuē :“wèi wén kǒng què shì fū zǐ jiā qín 。”

 • 作者:佚名 朝代:先秦

  南顿张助,于田中种禾,见李核,欲持去,顾见空桑,中有土,因植种,以余浆溉灌。后人见桑中反复生李,转相告语。有病目痛者,息阴下,言:"李君令我目愈,谢以一豚。"目痛小疾,亦行自愈。众犬吠声,盲者得视,远近翕赫,其下车骑常数千百,酒肉滂沱。间一岁余,张助远出来还,见之,惊云:“此有何神,乃我所种耳。”因就斫之。

  nán dùn zhāng zhù ,yú tián zhōng zhǒng hé ,jiàn lǐ hé ,yù chí qù ,gù jiàn kōng sāng ,zhōng yǒu tǔ ,yīn zhí zhǒng ,yǐ yú jiāng gài guàn 。hòu rén jiàn sāng zhōng fǎn fù shēng lǐ ,zhuǎn xiàng gào yǔ 。yǒu bìng mù tòng zhě ,xī yīn xià ,yán :"lǐ jun1 lìng wǒ mù yù ,xiè yǐ yī tún 。"mù tòng xiǎo jí ,yì háng zì yù 。zhòng quǎn fèi shēng ,máng zhě dé shì ,yuǎn jìn xī hè ,qí xià chē qí cháng shù qiān bǎi ,jiǔ ròu pāng tuó 。jiān yī suì yú ,zhāng zhù yuǎn chū lái hái ,jiàn zhī ,jīng yún :“cǐ yǒu hé shén ,nǎi wǒ suǒ zhǒng ěr 。”yīn jiù zhuó zhī 。

 • 作者:佚名 朝代:先秦

  有医者, 自称善外科。一裨将阵回,中流矢,深入膜,延使治。乃持并州剪,剪去矢官,跪而请酬。裨将曰:“镞在膜内须亟治。”医曰:“此内科之事,不意并责我。”裨将曰:“呜呼,世直有如是欺诈之徒。”

  yǒu yī zhě , zì chēng shàn wài kē 。yī bì jiāng zhèn huí ,zhōng liú shǐ ,shēn rù mó ,yán shǐ zhì 。nǎi chí bìng zhōu jiǎn ,jiǎn qù shǐ guān ,guì ér qǐng chóu 。bì jiāng yuē :“zú zài mó nèi xū jí zhì 。”yī yuē :“cǐ nèi kē zhī shì ,bú yì bìng zé wǒ 。”bì jiāng yuē :“wū hū ,shì zhí yǒu rú shì qī zhà zhī tú 。”

 • 作者:刘向 朝代:汉代

  楚有祠者,赐其舍人卮酒,舍人相谓曰:“数人饮之不足,一人饮之有余。请画地为蛇,先成者饮酒。”
  一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇,曰:“吾能为之足。”未成,一人之蛇成,夺其卮曰:“蛇固无足,子安能为之足?”遂饮其酒。为蛇足者,终亡其酒。

  chǔ yǒu cí zhě ,cì qí shě rén zhī jiǔ ,shě rén xiàng wèi yuē :“shù rén yǐn zhī bú zú ,yī rén yǐn zhī yǒu yú 。qǐng huà dì wéi shé ,xiān chéng zhě yǐn jiǔ 。”
  yī rén shé xiān chéng ,yǐn jiǔ qiě yǐn zhī ,nǎi zuǒ shǒu chí zhī ,yòu shǒu huà shé ,yuē :“wú néng wéi zhī zú 。”wèi chéng ,yī rén zhī shé chéng ,duó qí zhī yuē :“shé gù wú zú ,zǐ ān néng wéi zhī zú ?”suí yǐn qí jiǔ 。wéi shé zú zhě ,zhōng wáng qí jiǔ 。

 • 作者:佚名 朝代:清代

  初,张咏在成都,闻准入相,谓其僚属曰:“寇公奇材,惜学术不足尔。”及准出陕,咏适自成都罢还,准严供帐,大为具待。咏将去,准送之郊,问曰:“何以教准?”咏徐曰:“《霍光传》不可不读也。”准莫谕其意,归,取其传读之,至“不学无术”,笑曰:“此张公谓我矣。”

  chū ,zhāng yǒng zài chéng dōu ,wén zhǔn rù xiàng ,wèi qí liáo shǔ yuē :“kòu gōng qí cái ,xī xué shù bú zú ěr 。”jí zhǔn chū shǎn ,yǒng shì zì chéng dōu bà hái ,zhǔn yán gòng zhàng ,dà wéi jù dài 。yǒng jiāng qù ,zhǔn sòng zhī jiāo ,wèn yuē :“hé yǐ jiāo zhǔn ?”yǒng xú yuē :“《huò guāng chuán 》bú kě bú dú yě 。”zhǔn mò yù qí yì ,guī ,qǔ qí chuán dú zhī ,zhì “bú xué wú shù ”,xiào yuē :“cǐ zhāng gōng wèi wǒ yǐ 。”

 • 作者:刘向 编 朝代:宋代

   齐景公好弋,使烛邹主鸟而亡之。公怒,诏吏欲杀之。晏子曰: “烛邹有罪三,请数之以其罪杀之。”公曰:“可。”于是召而数之公前,曰:“烛邹,汝为吾君主鸟而亡之,是罪一也;使吾君以鸟之故杀人,是罪二也;使诸侯闻之以吾君重鸟而轻士 ,是罪三也。数烛邹罪已毕,请杀之 。”公曰:“勿杀!寡人闻命矣。”

   qí jǐng gōng hǎo yì ,shǐ zhú zōu zhǔ niǎo ér wáng zhī 。gōng nù ,zhào lì yù shā zhī 。yàn zǐ yuē : “zhú zōu yǒu zuì sān ,qǐng shù zhī yǐ qí zuì shā zhī 。”gōng yuē :“kě 。”yú shì zhào ér shù zhī gōng qián ,yuē :“zhú zōu ,rǔ wéi wú jun1 zhǔ niǎo ér wáng zhī ,shì zuì yī yě ;shǐ wú jun1 yǐ niǎo zhī gù shā rén ,shì zuì èr yě ;shǐ zhū hóu wén zhī yǐ wú jun1 zhòng niǎo ér qīng shì ,shì zuì sān yě 。shù zhú zōu zuì yǐ bì ,qǐng shā zhī 。”gōng yuē :“wù shā !guǎ rén wén mìng yǐ 。”

 • 作者:刘义庆 朝代:宋代

  荀巨伯远看友人疾值胡贼攻郡,友人语巨伯曰:“吾今死矣,子可去。”巨伯曰:“远来相视,子令吾去,败义以求生,岂荀巨伯所行邪?”贼既至,谓巨伯曰:“大军至,一郡尽空,汝何男子,而敢独止?“巨伯曰:“友人有疾,不忍委之,宁以我身代友人命。”贼相谓曰:“我辈无义之人,而入有义之国。”遂班军而还,一郡并获全。

  xún jù bó yuǎn kàn yǒu rén jí zhí hú zéi gōng jun4 ,yǒu rén yǔ jù bó yuē :“wú jīn sǐ yǐ ,zǐ kě qù 。”jù bó yuē :“yuǎn lái xiàng shì ,zǐ lìng wú qù ,bài yì yǐ qiú shēng ,qǐ xún jù bó suǒ háng xié ?”zéi jì zhì ,wèi jù bó yuē :“dà jun1 zhì ,yī jun4 jìn kōng ,rǔ hé nán zǐ ,ér gǎn dú zhǐ ?“jù bó yuē :“yǒu rén yǒu jí ,bú rěn wěi zhī ,níng yǐ wǒ shēn dài yǒu rén mìng 。”zéi xiàng wèi yuē :“wǒ bèi wú yì zhī rén ,ér rù yǒu yì zhī guó 。”suí bān jun1 ér hái ,yī jun4 bìng huò quán 。

 • 作者:刘向 朝代:汉代

  鸠曰:“子将安之?”
  枭曰:“我将东徙。”
  鸠曰:“何故?”
  枭曰:“乡人皆恶我鸣。以故东徙。”
  鸠曰:“子能更鸣,可矣;不能更鸣,东徙,犹恶子之声。”

  jiū yuē :“zǐ jiāng ān zhī ?”
  xiāo yuē :“wǒ jiāng dōng xǐ 。”
  jiū yuē :“hé gù ?”
  xiāo yuē :“xiāng rén jiē è wǒ míng 。yǐ gù dōng xǐ 。”
  jiū yuē :“zǐ néng gèng míng ,kě yǐ ;bú néng gèng míng ,dōng xǐ ,yóu è zǐ zhī shēng 。”

 • 作者:佚名 朝代:清代

  唐怀州河内县董行成能策贼。有一人从河阳长店,盗行人驴一头并皮袋。天欲晓,至怀州。行成至街中,见之,叱曰:“个贼住!即下驴来!”遂承伏。人问何以知之。行成曰:“此驴行急而汗,非长行也;见人则引缰远过,怯也;以此知之。”捉送县,有顷,驴主寻踪至,皆如其言。

  táng huái zhōu hé nèi xiàn dǒng háng chéng néng cè zéi 。yǒu yī rén cóng hé yáng zhǎng diàn ,dào háng rén lǘ yī tóu bìng pí dài 。tiān yù xiǎo ,zhì huái zhōu 。háng chéng zhì jiē zhōng ,jiàn zhī ,chì yuē :“gè zéi zhù !jí xià lǘ lái !”suí chéng fú 。rén wèn hé yǐ zhī zhī 。háng chéng yuē :“cǐ lǘ háng jí ér hàn ,fēi zhǎng háng yě ;jiàn rén zé yǐn jiāng yuǎn guò ,qiè yě ;yǐ cǐ zhī zhī 。”zhuō sòng xiàn ,yǒu qǐng ,lǘ zhǔ xún zōng zhì ,jiē rú qí yán 。

 • 作者:刘开 朝代:先秦

  君子学必好问。问与学,相辅而行者也。非学无以致疑,非问无以广识;好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不达于事;识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚决焉?

  贤于己者,问焉以破其疑,所谓“就有道而正”也。不如己者,问焉以求一得,所谓“以能问于不能,以多问于寡”也。等于己者,问焉以资切磋,所谓交相问难(nàn),审问而明辨之也。《书》不云乎?“好问则裕。”孟子论:“求放心”,而并称曰“学问之道”,学即继以问也。子思言“尊德性”,而归于“道问学”,问且先于学也。

  是己而非人,俗之同病。学有未达,强以为知;理有未安,妄以臆度。如是,则终身几无可问之事。贤于己者,忌之而不愿问焉;不如己者,轻之而不屑问焉;等于己者,狎xiá之而不甘问焉,如是,则天下几无可问之人。

  智者千虑,必有一失。圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。理无专在,而学无止境也,然则问可少耶?《周礼》,外朝以询万民,国之政事尚问及庶人,是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼,唯道之所成而已矣。

  孔文子不耻下问,夫子贤之。古人以问为美德,而并不见其有可耻也,后之君子反争以问为耻,然则古人所深耻者,后世且行之而不以为耻者多矣,悲夫!

  jun1 zǐ xué bì hǎo wèn 。wèn yǔ xué ,xiàng fǔ ér háng zhě yě 。fēi xué wú yǐ zhì yí ,fēi wèn wú yǐ guǎng shí ;hǎo xué ér bú qín wèn ,fēi zhēn néng hǎo xué zhě yě 。lǐ míng yǐ ,ér huò bú dá yú shì ;shí qí dà yǐ ,ér huò bú zhī qí xì ,shě wèn ,qí xī jué yān ?

  xián yú jǐ zhě ,wèn yān yǐ pò qí yí ,suǒ wèi “jiù yǒu dào ér zhèng ”yě 。bú rú jǐ zhě ,wèn yān yǐ qiú yī dé ,suǒ wèi “yǐ néng wèn yú bú néng ,yǐ duō wèn yú guǎ ”yě 。děng yú jǐ zhě ,wèn yān yǐ zī qiē cuō ,suǒ wèi jiāo xiàng wèn nán (nàn),shěn wèn ér míng biàn zhī yě 。《shū 》bú yún hū ?“hǎo wèn zé yù 。”mèng zǐ lùn :“qiú fàng xīn ”,ér bìng chēng yuē “xué wèn zhī dào ”,xué jí jì yǐ wèn yě 。zǐ sī yán “zūn dé xìng ”,ér guī yú “dào wèn xué ”,wèn qiě xiān yú xué yě 。

  shì jǐ ér fēi rén ,sú zhī tóng bìng 。xué yǒu wèi dá ,qiáng yǐ wéi zhī ;lǐ yǒu wèi ān ,wàng yǐ yì dù 。rú shì ,zé zhōng shēn jǐ wú kě wèn zhī shì 。xián yú jǐ zhě ,jì zhī ér bú yuàn wèn yān ;bú rú jǐ zhě ,qīng zhī ér bú xiè wèn yān ;děng yú jǐ zhě ,xiá xiázhī ér bú gān wèn yān ,rú shì ,zé tiān xià jǐ wú kě wèn zhī rén 。

  zhì zhě qiān lǜ ,bì yǒu yī shī 。shèng rén suǒ bú zhī ,wèi bì bú wéi yú rén zhī suǒ zhī yě ;yú rén zhī suǒ néng ,wèi bì fēi shèng rén zhī suǒ bú néng yě 。lǐ wú zhuān zài ,ér xué wú zhǐ jìng yě ,rán zé wèn kě shǎo yē ?《zhōu lǐ 》,wài cháo yǐ xún wàn mín ,guó zhī zhèng shì shàng wèn jí shù rén ,shì gù guì kě yǐ wèn jiàn ,xián kě yǐ wèn bú xiāo ,ér lǎo kě yǐ wèn yòu ,wéi dào zhī suǒ chéng ér yǐ yǐ 。

  kǒng wén zǐ bú chǐ xià wèn ,fū zǐ xián zhī 。gǔ rén yǐ wèn wéi měi dé ,ér bìng bú jiàn qí yǒu kě chǐ yě ,hòu zhī jun1 zǐ fǎn zhēng yǐ wèn wéi chǐ ,rán zé gǔ rén suǒ shēn chǐ zhě ,hòu shì qiě háng zhī ér bú yǐ wéi chǐ zhě duō yǐ ,bēi fū !

 • 作者:刘向 朝代:汉代

  魏文侯与虞人期猎。是日,饮酒乐,天雨。文侯将出,左右曰:“今日饮酒乐,天又雨,公将焉之?”文侯曰:“吾与虞人期猎,虽乐,岂可不一会期哉!”乃往,身自罢之。魏于是乎始强。

  wèi wén hóu yǔ yú rén qī liè 。shì rì ,yǐn jiǔ lè ,tiān yǔ 。wén hóu jiāng chū ,zuǒ yòu yuē :“jīn rì yǐn jiǔ lè ,tiān yòu yǔ ,gōng jiāng yān zhī ?”wén hóu yuē :“wú yǔ yú rén qī liè ,suī lè ,qǐ kě bú yī huì qī zāi !”nǎi wǎng ,shēn zì bà zhī 。wèi yú shì hū shǐ qiáng 。

 • 作者:欧阳修 朝代:清代

  欧阳修,字永叔,庐陵人。四岁而孤,母郑,守节自誓,亲诲之学。家贫,至以荻画地学书。幼敏悟过人,读书辄成诵。及冠,嶷然有声。
  修始在滁州,号醉翁,晚更号六一居士。天资刚劲,见义勇为,虽机阱在前,触发之不顾。放逐流离,至于再三,志气自若也。

  ōu yáng xiū ,zì yǒng shū ,lú líng rén 。sì suì ér gū ,mǔ zhèng ,shǒu jiē zì shì ,qīn huì zhī xué 。jiā pín ,zhì yǐ dí huà dì xué shū 。yòu mǐn wù guò rén ,dú shū zhé chéng sòng 。jí guàn ,yí rán yǒu shēng 。
  xiū shǐ zài chú zhōu ,hào zuì wēng ,wǎn gèng hào liù yī jū shì 。tiān zī gāng jìn ,jiàn yì yǒng wéi ,suī jī jǐng zài qián ,chù fā zhī bú gù 。fàng zhú liú lí ,zhì yú zài sān ,zhì qì zì ruò yě 。

 • 作者:宋祁 朝代:清代

  九月九日都督大宴滕王阁,宿命其婿作序以夸客,因出纸笔遍请客,莫敢当,至勃,泛然不辞。都督怒,起更衣,遣吏伺其文辄报。一再报,语益奇,乃矍然曰:“天才也!”请遂成文,极欢罢。勃属文,初不精思,先磨墨数升,则酣饮,引被覆面卧,及寤,援笔成篇,不易一字,时人谓勃为腹稿。

  jiǔ yuè jiǔ rì dōu dū dà yàn téng wáng gé ,xiǔ mìng qí xù zuò xù yǐ kuā kè ,yīn chū zhǐ bǐ biàn qǐng kè ,mò gǎn dāng ,zhì bó ,fàn rán bú cí 。dōu dū nù ,qǐ gèng yī ,qiǎn lì sì qí wén zhé bào 。yī zài bào ,yǔ yì qí ,nǎi jué rán yuē :“tiān cái yě !”qǐng suí chéng wén ,jí huān bà 。bó shǔ wén ,chū bú jīng sī ,xiān mó mò shù shēng ,zé hān yǐn ,yǐn bèi fù miàn wò ,jí wù ,yuán bǐ chéng piān ,bú yì yī zì ,shí rén wèi bó wéi fù gǎo 。

 • 作者:韩非 朝代:宋代

  晋平公与群臣饮,饮酣,乃喟然叹曰:“莫乐为人君!惟其言而莫之违。”师旷侍坐于前,援琴撞之。公被衽而避,琴坏于壁。公曰:“太师谁撞?”师旷曰:“今者有小人言于侧者,故撞之。”公曰:“寡人也。”师旷曰:“哑!是非君人者之言也。”左右请除之。公曰:“释之,以为寡人戒。”

  jìn píng gōng yǔ qún chén yǐn ,yǐn hān ,nǎi kuì rán tàn yuē :“mò lè wéi rén jun1 !wéi qí yán ér mò zhī wéi 。”shī kuàng shì zuò yú qián ,yuán qín zhuàng zhī 。gōng bèi rèn ér bì ,qín huài yú bì 。gōng yuē :“tài shī shuí zhuàng ?”shī kuàng yuē :“jīn zhě yǒu xiǎo rén yán yú cè zhě ,gù zhuàng zhī 。”gōng yuē :“guǎ rén yě 。”shī kuàng yuē :“yǎ !shì fēi jun1 rén zhě zhī yán yě 。”zuǒ yòu qǐng chú zhī 。gōng yuē :“shì zhī ,yǐ wéi guǎ rén jiè 。”

 • 作者:刘向 朝代:当代

   庞葱与太子质于邯郸,谓魏王曰:‘今一人言市有虎,王信之乎?’王曰:‘否。’‘二人言市有虎,王信之乎?’王曰:‘寡人疑之矣。’‘三人言市有虎,王信之乎?’王曰:‘寡人信之矣。’庞葱曰:‘夫市之无虎明矣,然而三人言而成虎。今邯郸去大梁也远于市,而议臣者过于三人,愿王察之。’王曰:‘寡人自为知。’于是辞行,而谗言先至。后太子罢质,果不得见。(庞葱 一作:庞恭)

   páng cōng yǔ tài zǐ zhì yú hán dān ,wèi wèi wáng yuē :‘jīn yī rén yán shì yǒu hǔ ,wáng xìn zhī hū ?’wáng yuē :‘fǒu 。’‘èr rén yán shì yǒu hǔ ,wáng xìn zhī hū ?’wáng yuē :‘guǎ rén yí zhī yǐ 。’‘sān rén yán shì yǒu hǔ ,wáng xìn zhī hū ?’wáng yuē :‘guǎ rén xìn zhī yǐ 。’páng cōng yuē :‘fū shì zhī wú hǔ míng yǐ ,rán ér sān rén yán ér chéng hǔ 。jīn hán dān qù dà liáng yě yuǎn yú shì ,ér yì chén zhě guò yú sān rén ,yuàn wáng chá zhī 。’wáng yuē :‘guǎ rén zì wéi zhī 。’yú shì cí háng ,ér chán yán xiān zhì 。hòu tài zǐ bà zhì ,guǒ bú dé jiàn 。(páng cōng yī zuò :páng gōng )

 • 作者:佚名 朝代:未知

   昔有二翁,同邑(里)而居。甲翁之妻子去乡,唯叟一人而已。一日,叟携酒至乙翁第,二人对酌,不亦乐乎!乙翁曰:“向吾远游冀﹑雍,然(但)未尝登泰山,君有意同行乎?”甲翁曰:“是山余亦未登,然老矣,恐力不胜。”乙翁曰:“差矣,汝之言!曩者愚公年且九十而移山,今吾辈方逾六旬,何老之有!”甲翁曰:“甚善!”翌日,二翁偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴。夜宿,凌晨上山。乙翁欲扶之,甲翁曰:“吾力尚可,无需相扶。”自日出至薄暮,已至半山矣。

   xī yǒu èr wēng ,tóng yì (lǐ )ér jū 。jiǎ wēng zhī qī zǐ qù xiāng ,wéi sǒu yī rén ér yǐ 。yī rì ,sǒu xié jiǔ zhì yǐ wēng dì ,èr rén duì zhuó ,bú yì lè hū !yǐ wēng yuē :“xiàng wú yuǎn yóu jì ﹑yōng ,rán (dàn )wèi cháng dēng tài shān ,jun1 yǒu yì tóng háng hū ?”jiǎ wēng yuē :“shì shān yú yì wèi dēng ,rán lǎo yǐ ,kǒng lì bú shèng 。”yǐ wēng yuē :“chà yǐ ,rǔ zhī yán !nǎng zhě yú gōng nián qiě jiǔ shí ér yí shān ,jīn wú bèi fāng yú liù xún ,hé lǎo zhī yǒu !”jiǎ wēng yuē :“shèn shàn !”yì rì ,èr wēng xié wǎng ,yuè qián táng ,jué zhǎng jiāng ,ér zhì tài yīn 。yè xiǔ ,líng chén shàng shān 。yǐ wēng yù fú zhī ,jiǎ wēng yuē :“wú lì shàng kě ,wú xū xiàng fú 。”zì rì chū zhì báo mù ,yǐ zhì bàn shān yǐ 。

 • 作者:郑之珍 朝代:魏晋

  磨针溪,在眉州象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过小溪,逢老媪方磨铁杵,问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。媪自言姓武。今溪旁有武氏岩。

  mó zhēn xī ,zài méi zhōu xiàng ěr shān xià 。shì chuán lǐ tài bái dú shū shān zhōng ,wèi chéng ,qì qù 。guò xiǎo xī ,féng lǎo ǎo fāng mó tiě chǔ ,wèn zhī ,yuē :“yù zuò zhēn 。”tài bái gǎn qí yì ,hái zú yè 。ǎo zì yán xìng wǔ 。jīn xī páng yǒu wǔ shì yán 。